Home | Informatie | Feiten en cijfers | 30 jaar Hiv & Aids

1981 - 1985
1986 - 1990
1991 - 1995
1996 - 1999

Sinds 1981 (tot eind 2009): 30 miljoen doden, 33 miljoen mensen met hiv


Levens redden
De hiv-remmers bleken de hoopvolle verwachtingen waar te maken. Leven met hiv en zonder aids bleek mogelijk. Het Aids Fonds werd één van de aanjagers van het aanbieden van hiv-remmers in ontwikkelingslanden. Maar er was veel weerstand omdat men niet geloofde dat mensen in arme landen het dagelijkse, strakke slikschema konden volgen. Dit zou leiden tot de verspreiding van resistent, onbehandelbaar virus. 

  • In 2000 richtte het Aids Fonds STOP AIDS NOW! op om samen met de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties meer aidsprojecten te steunen.
  • In 2000 maakten de regeringsleiders van 189 landen afspraken om voor 2015 de grootste wereldproblemen aan te pakken. Dit leidde tot 8 concrete millenniumdoelen, waaronder het doel om de verspreiding van hiv en aids in 2015 tot stilstand te brengen. Dit betekent onder andere dat in 2015 voor iedereen hiv-remmers beschikbaar moeten zijn.
  • In 2002 kregen het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! alle belangwekkende, internationale partijen aan tafel tijdens de Internationale Aids Conferentie. Dit leidde tot de oprichting van de International HIV/AIDS Treatment Access Coalition, die als taak heeft om in alle landen meer mensen aan de hiv-remmers te krijgen.
  • Op initiatief van VN secretaris generaal Kofi Annan stemmen de Verenigde Naties in met de oprichting van het Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria. Begin 2002 is de oprichting een feit. Het fonds heeft als taak om bij de VN-landen geld in te zamelen en te verdelen over arme landen voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Eind 2010 krijgen 3 miljoen mensen hiv-remmers via Global Fund bijdragen.
  • Om te bewijzen dat het mogelijk was om mensen in arme landen te behandelen, zocht het Aids Fonds partners die mee konden helpen aan deze missie. Zo kon zij al in 2002 rechtstreeks steun geven aan behandelprojecten van PharmAccess in 10 Afrikaanse landen.
  • In 2007 omarmde het Aids Fonds de innovatieve aanpak van het Health Insurance Fund om nog meer mensen toegang te geven tot behandeling. Dit fonds kan uiteindelijk aan 230.000 mensen in Afrika een zorgverzekering bieden.
  • Eind 2009 krijgen 5,2 miljoen mensen hiv-remmers. Dit is 36% van het totaal aantal mensen dat wereldwijd hiv-remmers nodig heeft.


Veel sterfte
Tegenover de 5,2 miljoen levens, die zijn gered, staan 19 miljoen verloren levens. Dit decennium heeft een enorm grote tol geëist. Het jaar 2005 kende een piek met ruim 2,1 miljoen doden. In 2009 zijn 1,8 miljoen mensen gestorven aan aids.

Nog geen vaccin
In 2003 werd voor het eerst op grote schaal een vaccin getest, Vaxgen genaamd. Helaas was dit middel niet effectief. In 2009 werd gekeken of Vaxgen in combinatie met een ander middel in staat was om hiv-infecties te voorkomen. In totaal 16.000 mensen deden mee aan dit onderzoek. De verwachtingen waren laag gespannen. Iedereen was dan ook verrast toen het middel de kans op hiv met 33% kon verkleinen. Dit is lang niet genoeg voor een vaccin. Maar het was groot nieuws. Het enthousiasme werd later getemperd toen bleek dat de effectiviteit nog lager was en mogelijk door toeval was ontstaan. Inmiddels gaat de zoektocht naar een vaccin door. Hiv is een complex virus. Er zijn nog vele wegen te bewandelen.

Export succesformule
In alle jaren ging het Aids Fonds onverminderd voort met het uitdragen van de Nederlandse succesformule van aidsbestrijding: het gericht benaderen van groepen die hard door hiv worden getroffen, zoals drugsgebruikers en homomannen. Ze maakte in 2007 de oprichting mogelijk van het Global Forum on MSM and HIV en steunde haar projecten. Dit forum maakt zich sterk voor hiv-preventie onder homomannen en zorg voor hiv-geïnfecteerde homomannen in landen waar deze hulp niet vanzelfsprekend is.

Mensenrechten
Eind 2009 werd na lange tijd het inreisverbod voor mensen met hiv naar Amerika opgeheven. Het Aids Fonds heeft via de Nederlandse overheid en de Europese gemeenschap dit verbod waar mogelijk aan de kaak gesteld, tegelijkertijd met vele andere aidsorganisaties.

Behandeling als preventie
In 2009 kwam de World Health Organization met het bericht dat het op grote schaal testen en behandelen van mensen ervoor kan zorgen dat de epidemie kan indammen. Hiv-remmers verkleinen de kans op hiv-overdracht. Dit gegeven pleit voor het op grote schaal testen van mensen op hiv, zodat grote groepen mensen hiv-remmers kunnen krijgen. Wat hierbij helpt, is dat de kwaliteit van de behandeling steeds beter is geworden. In de meest optimale situatie kunnen mensen met hiv 1 pil per dag slikken. Daarmee word de behandeling ook goedkoper.