Home | Informatie | Feiten en cijfers | Wereldwijd

Maar liefst 68% (22,5 miljoen mensen) van alle mensen met hiv en 90% van alle kinderen (2,3 miljoen kinderen) met hiv leeft in deze regio.

  • Eén op de 20 mensen heeft hiv.
  • Van alle hiv-positieve vrouwen in de wereld, leeft 76% in deze regio.

Het gebied in Afrika ten zuiden van de Sahara is de zwaarst getroffen regio in de wereld.
Zonder uitzondering hebben alle landen te maken met een epidemie onder de algemene bevolking. Er zijn ook kleinschalige, ernstige epidemieën onder risicogroepen, zoals onder sekswerkers, injecterende drugsgebruikers en mannen die seks hebben met mannen (MSM). Veel landen in Sub Sahara-Afrika hebben nauwelijks zicht op de omvang van de epidemie onder deze kwetsbare groepen omdat in veel landen deze groepen er volgens de wet niet mogen zijn. Discriminatie heeft tot gevolg dat er weinig tot geen beleid is om het aantal hiv-infecties onder deze risicogroepen terug te dringen. Dus zolang de epidemie onder risicogroepen niet wordt aangepakt, zullen zij de epidemie onder de algemene bevolking in stand houden.
 

Mannen met homoseksuele contacten
Afrika kent ernstige epidemieën onder mannen die seks hebben met mannen. Omdat homoseksualiteit in veel landen bij wet is verboden, zijn homomannen moeilijk te bereiken via voorlichting. In Kaapstad, Zuid-Afrika en Mombasa, Kenia heeft meer dan 40% van de homomannen hiv. Vanwege het taboe zijn veel mannen die seks hebben met mannen getrouwd met een vrouw. De kans dat zij ook geïnfecteerd raken is aanzienlijk.
 

Hiv-behandeling breidt uit
In 2009 kreeg een recordaantal mensen voor het eerst levensreddende hiv-remmers. Het totale aantal mensen dat hiv-behandeling krijgt (2010), is gestegen naar 6,6  miljoen. Dit is 22 keer meer dan in 2001. Maar nog altijd hebben 9 miljoen mensen nu behandeling nodig terwijl ze die niet krijgen. In sommige landen is een enorm effect van de behandeling met hiv-remmers meetbaar. Zo zien we bijvoorbeeld dat het jaarlijkse aantal aidsdoden met 50% is afgenomen, nu 42% van de mensen die een behandeling nodig hebben die ook krijgt.
 

Effecten van preventie
In 22 landen is het aantal nieuwe hiv-infecties met meer dan 25% gedaald tussen 2001 en 2009. Voorlichting, condoomgebruik en het verminderen van het aantal sekspartners zijn voorbeelden van preventie die hier aan bijdragen. Maar de epidemie is nog steeds omvangrijk en zal dat ook blijven als de kleinschalige epidemieën onder risicogroepen niet worden aangepakt en we niet een combinatie toepassen van alle bestaande preventiemethodes.

Bron: www.unaids.org/globalreport/Global_report.htm