Home | De Vereniging | Strategisch Meerjarenplan
 • Doel
 • Organisatie
   
 • Zoveel mogelijk mensen en organisaties betrekken bij onze plannen voor de toekomst.
 • Streven naar een nauwe samenwerking met de holebibeweging(en) in België.
 • Opnieuw streven naar een zéér nauwe samenwerking met artsen, wetenschappers en pharmaceutische bedrijven naar analogie van de periode voor de combinatietherapie in 1996.
 • Binnen de vereniging aandacht besteden voor migrantenbelangen, zowel de legale migranten als de illegale migranten.
 • Nauwe samenwerking met belangenverenigingen voor prosititutie, hepatitis C, kanker, diabetes,...
 • Hiv imago campagne opzetten teneinde hiv een 'gezicht' te geven in België en teneinde hiv op het juiste niveau te brengen in de publieke opinie, nl. 'een ernstige chronische virale infectie'.
 • Wederwoord bieden aan voor seropositieven stigmatiserende campagnes.
 • Intensieve samenwerking met de diverse media teneinde hiv in de media vertegenwoordigt te zien zoals deze zich anno 2011 ontwikkeld.
 • Leden informeren over diverse polissen van ziekteverzekeraars en onderhandelen met de ziekteverzekeraars over  ' hiv-specifieke vergoedingen '.
 • Verruimen van de mogelijkheden voor seropositieven in het bekomen van schuldsaldo-verzekeringen teneinde een hypothecaire lening voor hiv-positieven mogelijk te maken.
 • Informatie aanbieden aan de seropositieven in andere talen teneinde de doelgroep beter te kunnen bereiken.
 • Streven naar een betere sexuele gezondheid voor mensen met hiv.  De doelgroep informeren over de risico's van Hepatitis C en de risico's van andere soa's.
 • Intensief bezighouden met seksuele gezondheid van seropositieven en hun (sexuele) partners als informatieverstrekker, maar slechts beperkt als ' uitvoerend preventiewerker '.
 • Samenwerking aangaan en informatie delen met belangenverenigingen in het buitenland. In eerste instantie willen we nauw contact en samenwerking met de Nederlanse Hiv Vereniging.
 • Peilingen organiseren naar onze leden teneinde meer duidelijkheid te krijgen over de beleving van hiv onder de achterban.
 • De media actief bewerken met belangenbehartigingsthema's.
 • Streven naar een maximale diversiteit onder de medewerkers en vrijwilligers.