Home | De Vereniging | Strategisch Meerjarenplan
  • We gaan de belangen van onze leden verdedigen bij geschillen op de werkvloer.
  • We gaan mensen met hiv beter informeren over de verzekeringspolissen en de diverse mogelijkheden die hun polis(sen) bieden.
  • We zullen onderhandelen met verzekeraars over het vergoeden van hiv-specifieke medische hulp. (bijvoorbeeld: de vergoeding in geval van lipodystrofie, lipoatrofie, de vergoeding als aids patiënt in het kader van polis zware zieken bij DKV,...)
  • In de onderhandelingen met verzekeraars zullen we de diverse co-infeties waarmee mensen met hiv te kampen (kunnen) krijgen aankaarten.
  • We zullen vragen wat de overheid heeft ondernomen om mensen met hiv in staat te stellen hun werk te behouden of werk te kunnen vinden.
  • We zullen gesprekken aangaan met meerdere partners teneinde voldoende werkgelegenheid te kunnen bieden voor hiv-positieven.
  • Mensen met hiv zonder verblijfsvergunning hebben vaak niet eens fatsoenlijk te eten of een bed om te slapen.  De vereniging gaat er alles voor doen om ervoor te zorgen dat mensen met hiv die in hun thuisland geen toegang hebben tot medische zorg, in België kunnen blijven, behoorlijk kunnen leven en goede medische zorg krijgen, inclusief de nodige medicijnen.