Home | De Vereniging | Strategisch Meerjarenplan

De Hiv Vereniging België richt zich in eerste instantie tot alle mensen die solidair zijn met mensen die leven met hiv, vandaag anno 2011 in België.  Daarom vragen wij de steun van allen van hen via een lidmaatschap van de Hiv Vereniging België vzw. De Hiv Vereniging België is ervan overtuigd dat vele kleintjes een groter gewicht hebben dan enkele groten.

Daarnaast richten wij ons tot alle bedrijven in België die solidair zijn met seropositieven en dit ook daadwerkelijk willen laten blijken door hun steun via een sponsorship.  Deze sponsors krijgen een aanwezige plaats op onze website en verder op alle initiatieven die we zullen ondernemen.

Wij danken uitdrukkelijk het Bestuur van Antwerp-Diner, een benefietgala ten voordele van mensen die leven met hiv voor hun bijdrage. Hun steun maakt het ons mogelijk de Hiv Vereniging België te lanceren.  Wij zien uit naar een goede en langdurige samenwerking met Antwerp-Diner.

Op termijn hopen wij het vertrouwen te kunnen winnen van andere grotere bedrijven door het voorleggen van de resultaten van onze activiteiten.