Home | De Vereniging | Strategisch Meerjarenplan
  • We zullen mensen met hiv informeren over hoe ze hun infectie optimaal kunnen beleven. In samenwerking met artsen, psychologen zullen we de noden evalueren en mogelijke opties uitwerken.  
  • We gaan de ARC's voorstellen om groepsavonden te organiseren waarin we meer uitleg kunnen geven over vele zaken met betrekking tot hiv. Deze ontmoetingen moeten als doel hebben het overbrengen van de juiste en nuttige informatie en kunnen dienen als onderling contact.
  • Via regelmatige poll's op onze wesite zullen we peilen naar de noden, de zaken waar men over tevreden is, de zaken waar men meer aandacht voor wil.
  • We zullen de leden via website op de hoogte houden van alle nieuwe ontwikkelingen op medisch gebied maar ook op andere vlakken, maatschappelijk,....
  • Via intervieuws met andere hiv positieven zullen we bespreken hoe andere mensen met hun hiv-infectie omgaan, welke keuzes ze maken en waarom.
  • We zullen ons zeer specifiek richten op alle mogelijke informatie over hoe ze met hiv kunnen omgaan, het nut van gezonde voeding, dagelijkse beweging, het nadeel van roken,...
  • Naar migranten toe zullen we de voor hen belangrijke themas aan bod laten komen; religie, disclosure, verblijfstatus, ...
  • We zullen actief de diverse sociale media benutten; Facebook, Twitter,... om niet alleen onze leden op de hoogte te brengen maar ook anderen.