Home | De Vereniging | Strategisch Meerjarenplan

Het beeld dat de media bieden van mensen met hiv bepaalt mede;

  • of de samenleving zich wel of niet solidair voelt met hiv-positieven;
  • of men hiv-positieven wel of niet ziet als potentiële partners of collega's;
  • of men wel of geen oog heeft voor de maatschappelijke problemen van sommige groepen hiv-positieven.

Omdat veel mensen niemand met hiv kennen ( of niet weten dat ze iemand met hiv kennen ), hebben de media veel invloed op het beeld van mensen met hiv.

De aandacht voor hiv en aids in de media is de afgelopen jaren verminderd en meer gericht op de ontwikkelingslanden. Ook is de toon veranderd. De media berichten de laatste jaren minder vaak uit solidariteit en vaker in de zin van 'ter verantwoording roepen' in verband met onbeschermde sekjs door sommige mensen met hiv. De berichtgeving is meestal sensatiegericht.

De diversiteit die de groep mensen met hiv kent, en de beroerde omstandigheden waarin bijvoorbeeld illegalen met hiv moeten leven krijgt onvoldoende aandacht.

De belangen en de rechten van mensen met hiv halen de media niet genoeg. Daarom zullen we deze informatie zelf aandragen bij de pers. We zullen dit doen via persberichten, opiniestukken met heldere standpunten maar vooral zullen we een relatie uitbouwen met de diverse media teneinde hun steun te vinden in het correct naar voren brengen van de leefwereld van mensen met hiv, hun verzuchtingen, de moeilijkheden,....

We willen de media ideeën aanreiken die het maatschappelijk debat met betrekking tot leven met hiv een positieve steun kan geven.

We willen een hiv+ imagocampagne lanceren. Zo'n campagne kan de solidariteit met mensen met hiv verhogen, kan de hiv-preventie dienen en kan privé fondsenwerbing nastreven.