Home | Informatie

Sinds 1996 bestaat de behandeling waarmee je levenslang met hiv kunt leven zonder aids te krijgen. De levensverwachting van mensen met hiv komt steeds meer in de buurt van die van gezonde mensen.

De behandeling bestaat uit het dagelijks slikken van een combinatie van hiv-remmende medicijnen. Hiv wordt hierdoor onderdrukt. Zelfs mensen die al aids hebben bij diagnose, kunnen dankzij hiv-remmers worden gered.

De kwaliteit van de hiv-behandeling is met sprongen vooruit gegaan. Er is meer kennis over welke combinaties effectief zijn. De meeste mensen slikken één à twee keer per dag één tot twee pillen. Bijwerkingen zijn er nog altijd wel maar door de verbetering van de combinatie van medicijnen zijn ze milder geworden.

Er is meer kennis over het tegengaan van bijwerkingen. Bovendien zijn er veel mogelijkheden om over te stappen op andere combinaties van hiv-remmers als bijwerkingen het dagelijks functioneren belemmeren. Dit is ook handig met het oog op resistentie. Als een hiv-remmer niet meer effectief is omdat het virus zich heeft aangepast, kan worden uitgeweken naar een andere combinatie van hiv-remmers.

Het doel van de behandeling met hiv-remmers is om het virus zodanig te onderdrukken dat het ondetecteerbaar is. Dit betekent dat hiv nog wel in je lichaam zit maar dat het in zo'n kleine hoeveelheid is dat het niet meer meetbaar is. Je hebt het dan over een 'viral load' waarde die onder de 20 virusdeeltjes per milliliter bloed ligt. Dat is erg laag. Je spreekt al van een lage viral load waarde bij 10.000. Een hoge viral load waarde is 100.000 en hoger.

De voordelen van een lage viral load zijn :

  • een laag risico op ziekte door hiv
  • een laag risico op andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten
  • een kleinere kans op hiv-overdracht.