Home | Informatie | Feiten en cijfers | Aidsbestrijding

Aids is hard op weg de grootste epidemie te worden die de wereld ooit heeft meegemaakt. In de veertiende eeuw stierf een kwart van de Europeanen aan de pest. Als we niets doen, gaat aids dit sombere record in andere werelddelen evenaren. Aids is meer dan een ziekte. Het is ook een economische ramp; een bedreiging voor de veiligheid en de bevolking.


Economie.

Aids treft met name jonge mensen, die in de bloei van hun leven zijn. Zij zijn de economische motor van een land. Het verlies van een kostwinner betekent in veel landen dat de achtergebleven familie aan de bedelstaf raakt. Sociale voorzieningen zoals we die in België kennen, bestaan in ontwikkelingslanden niet. Bedrijven raken door aids personeelsleden kwijt en ook op landelijk niveau ondermijnt de ziekte de economie. De productie daalt en daarmee de inkomsten die de overheid kan besteden aan bijvoorbeeld infrastructuur of gezondheidszorg.

Aanpak: veel arme landen kampen met hoge schulden aan rijke landen. Door deze kwijt te schelden in ruil voor intensieve aidsprogramma's krijgt de bestrijding van de epidemie een nieuwe impuls.


Veiligheid en gezondheid.

Aids ontwricht de sociale structuur in een samenleving. Bedrijven kunnen niet genoeg volwassen werknemers vinden zodat kinderen of ouderen die taak moeten overnemen. In de gezondheidszorg vallen door aids artsen en verpleegkundigen weg. In sommige landen is bijna de helft van de militairen besmet met hiv. Als er geen sociale structuren meer zijn, worden landen extra gevoelig voor terrorisme en oorlogen. De VN Veiligheidsraad heeft dit probleem ook onderkend.

Aanpak: het verbeteren van de veiligheid in politiek instabiele gebieden draagt bij aan het herstel van sociale structuren. Dat vraagt om actieve conflictbemiddeling van de internationale gemeenschap.


Bevolking.

In veel landen is door aids de levensverwachting de afgelopen jaren gedaald. Er zijn meer dan 25 miljoen mensen aan aids overleden, als we niets doen zullen dat er in 2050 volgens de VN 280 miljoen zijn. Aids is daarmee één van de grootste bedreigingen voor de mensheid.

Aanpak: medicijnen en zorg voor mensen met hiv stelt hen in staat voor hun gezin te blijven zorgen.