1389

30 jaar geleden, aan het begin van de aidsepidemie in Europa, werd bij Patrick Reyntiens hiv vastgesteld. Hij kroop door het oog van de naald, en heeft zijn leven ingericht om als eerste persoon met hiv in België zijn verhaal te vertellen, om de duizenden die na hem besmet werden te laten zien dat het ook met hiv mogelijk is om van het leven te genieten. Als veelgevraagd spreker over deze chronische aandoening en de hindernissen, tegenwerkingen en beproevingen van allerlei slag die ermee gepaard gaan, toont hij hoe men kan leven zonder geheimen, discriminatie of stigmatisering.

1387

Het Witboek geeft een zicht op de wettelijke bepalingen in het kader van de 9ter procedure en de huidige praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het kwam tot stand nadat een aantal praktijkbeoefenaars uit de medische, juridische en associatieve sector (o.a. Medimmigrant) dezelfde bekommernissen leken de te delen over het lot van ernstig zieke vreemdelingen die in België nog maar moeizaam een verblijfsrecht krijgen.

 

De Redactie.beinterview met diverse leden van de Hiv Vereniging België vzw: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2351264 -http://www.hivverenigingbelgie.be/node/1566

Enkele mensen rond een salontafel op een doodgewone avond. We zijn te gast bij de HIV Vereniging België in Antwerpen, een vzw die ijvert voor een betere levenskwaliteit voor mensen met hiv en hun naasten. Er hangt een geladen sfeer die enige spanning en verlegenheid uitstraalt. De personen die getuigen, willen om begrijpelijke redenen anoniem blijven.

"Ik ben al sinds 2008 in België", zegt Ebenezer (fictieve naam, nvdr.), een 44-jarige West-Afrikaan. "Een jaar daarvoor was ik via Italië in Duitsland terechtgekomen, maar omdat ik daar problemen kreeg, kwam ik naar hier." Toen hij al enkele jaren in België was, voelde Ebenezer zich zwakjes. "Ik voelde veranderingen in mijn lichaam. Omdat ik wilde weten wat er mis was, kwam ik bij "Dokters van de Wereld" terecht. Ze vroegen of ik een bloedtest wilde ondergaan, en die bleek positief."

Te horen krijgen dat je seropositief bent, is niet bepaald aangenaam nieuws. "Waarom ik?", dacht Ebenezer. Hoe hij besmet is geraakt, weet hij niet. "Ik had sinds mijn aankomst in Europa wel enkele vriendinnetjes gehad. Ik ben ook maar een mens. Maar ik vreesde vooral dat ik mijn huidige vriendin ook had besmet. Een bloedtest wees uit dat dat niet zo was: een hele opluchting voor mij."

In Nederland staat het er gunstiger voor met de hiv-epidemie dan tot voor kort werd aangenomen. Er zijn minder mensen met hiv en ook het aantal hiv-geïnfecteerden met onbekende hiv-status valt een stuk lager uit. Het gaat respectievelijk om 22.100 en 2.700 personen.

Met 88 procent van de mensen met hiv gediagnosticeerd, waarvan 87 procent onder behandeling en daarvan weer 92 procent met een niet detecteerbare virale load, naderen we in Nederland het UNAIDS-doel voor 2020 90-90-90 [i]. Een goed moment om er nog een tandje bij te zetten en onze ambities verder naar boven bij te stellen, meende professor Peter Reiss tijdens zijn presentatie van de nieuwste cijfers op het jaarlijkse congres NCHIV. Want nog steeds komt 44 procent van de mensen met hiv te laat in zorg, wat onnodig ten koste gaat van hun levenskwaliteit.

Een accurate inschatting van de hoeveelheid mensen met hiv en vooral het aantal onbekende hiv-geïnfecteerden is essentieel voor het monitoren en plannen van gezondheidsinterventies. Voor Nederland presenteerde dr. Ard van Sighem een geüpdatete cascade, gebaseerd op een door hem ontwikkelde nieuwe methode om de eerste stap in het continuüm, het aantal niet gediagnosticeerde infecties, beter te kunnen inschatten. Bij 70 procent van het geschatte totaalaantal mensen met hiv is de virale load onmeetbaar.

1386

Afbeelding: Continuüm van hiv-zorg voor de geschatte totale hiv-positieve populatie in Nederland aan het einde van 2014. (bron: Stichting Hiv Monitoring)

 

Pre Expositie Profylaxe (PrEP) nodig

Zeker gegeven het feit dat er in Nederland jaarlijks nog altijd zo’n 1.000 nieuwe infecties worden gevonden, dienen we onze inspanningen verder te intensiveren, was de teneur op het congres. Er zal nog meer doelgericht moeten worden getest en voor de meest kwetsbare groepen moet PrEP worden toegevoegd aan de nu beschikbare preventiemiddelen.

 

De Franse wetenschapper Jean Michel Molina gaf een overzicht van studies waarvan sommige een bijzonder hoge effectiviteit van PrEP demonstreren: tot 87 procent minder infecties. We hebben PrEP nodig als aanvullende preventiestrategie, betoogde professor Molina, temeer omdat bestaande interventies tekortschieten voor de groep mannen met homoseksuele contacten, kortweg MSM. In tegenstelling tot de algemene trend, neemt in Europa het aantal nieuwe infecties binnen deze groep alleen maar toe.

Geen nieuwe hiv-infecties in Europa is een haalbaar doel, aldus Molina, maar daarvoor is het wel nodig dat PrEP grootschaliger beschikbaar komt. Een aantal zaken staat daarbij in de weg. In de eerste plaats dat Truvada in Europa (nog) niet is geregistreerd voor preventief gebruik. Andere uitdagingen noemt hij lange-termijn therapietrouw, riskanter seksgedrag, hiv-resistentie en het stigma van PrEP, dat zowel onder de doelgroepen als bij gezondheidsprofessionals een grote rol speelt. En natuurlijk de kosten, momenteel zo hoog dat PrEP voor de meesten onbetaalbaar zou zijn.

1385

Binnenkort zal PrEP beschikbaar komen in Frankrijk, zo liet de minister voor volksgezondheid Marisol Touraine gisteren weten aan het Franse parlement.

Met deze keuze zet Frankrijk een nieuwe koers uit op het gebied van hiv-preventie.

Het ministeriële besluit om Truvada in Frankrijk beschikbaar te stellen aan ‘enkele tienduizenden’ kandidaten om bij hen hiv-infectie te kunnen voorkomen, wordt gezien als een doorbraak in een Europese impasse. Terwijl PrEP al drie jaar grootschalig beschikbaar is in de Verenigde Staten, bleven Europese landen hierbij achter, ondanks de ruimschoots aangetoonde effectiviteit van deze preventiemethode, zowel in onderzoek als in de  praktijk.

100 procent vergoed

‘De regeling zal in de eerste helft van december worden ingevoerd,’ aldus minister Touraine, en ‘de behandeling zal voor 100 procent worden gedekt door de ziektekostenverzekering.’

Activisme

Aan het politieke besluit is jarenlang activisme voorafgegaan van de belangenorganisatie  Aides. Een week geleden werden ze daarin gesteund door een groep wetenschappers, artsen en politici onder wie Nobelprijswinnaar Françoise Barré-Sinoussi, die er bij de regering op aandrong om de preventieve behandeling van hiv ‘met onmiddellijke ingang’ beschikbaar te maken. 

 

De Franse wetenschapper Jean Michel Molina hield vorige week in Amsterdam op  NCHIV2015 nog een krachtig pleidooi voor grootschalige beschikbaarheid van PrEP in Europa: ‘Een Europa zonder nieuwe hiv-infecties is een haalbaar doel,’ vond hij, ‘maar daarvoor is dan wel nodig dat PrEP op ruime schaal beschikbaar komt.’

1382

Het Europese Medicijn Agentschap heeft na grondig onderzoek vastgesteld dat waarschuwingen in de bijsluiter voor veranderde vetverdeling als voor de ernstige aandoening lactaatacidose, alleen nog nodig zijn bij drie weinig gebruikte hiv-medicijnen. In de bijsluiter van alle hiv-medicijnen staat de waarschuwing dat deze medicijnen de vorm van het lichaam kunnen veranderen, door een veranderde vetverdeling. In sommige bijsluiters staat ook een waarschuwing voor de ernstige aandoening lactaatacidose: abnormaal zuur bloed door een ophoping van melkzuur. Deze waarschuwingen zijn alleen nog van toepassing bij zidovudine (AZT of Retrovir, zit ook in Combivir en Trizivir), stavudine (Zerit) en didanosine (Videx). Het kost veel tijd om een bijsluiter formeel te veranderen, maar bij alle andere hiv-medicijnen zijn deze waarschuwingen dus niet meer op hun plaats. 

Lees meer

1380

Op 26 januari organiseren BeMSA Hasselt (Belgian Medical Students Association) ‘Sexual Healing: Avoid the scare, be aware!’, een avond waarbij verschillende experts komen spreken over HIV en vooral ook het stigma dat ermee gepaard gaat. Door de combinatie van een interessante lezing en een getuigenis van Peter Dombret (Auteur 'Peter Positief') hopen we zo een meer genuanceerd beeld mee te geven over HIV en zetten we onze eerste stap in de strijd tegen het stigma.

 

1357

Na een meer dan geslaagde eerste editie presenteren wij u dit jaar Fundraising MAFF by HIV ontrafelen.

Met deze fundraising op 28 november wil HIV ontrafelen steun zoeken om het mysterie van HIV genezing verder te ontrafelen.

De opbrengst van deze fundraising gaat integraal naar het HIV onderzoekslabo van Prof. dr. Linos Vandekerckhove, verbonden aan de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent.

Hierbij nodigen we u van harte uit op zaterdag 28 november om 18u30 in de UFO in Gent om er samen opnieuw een onvergetelijke avond van te maken.

Presentator Luc Alloo gidst u samen met begeesterende sprekers door een wervelend Gents MAFF (Music - Art - Food - Fashion) cultuurprogramma.

Met die inspirerende mix, in het al even inspirerende UFO-gebouw, zal HIV ontrafelen ongetwijfeld uw zintuigen prikkelen. De aanwezigen van de vorige editie zullen dit zonder twijfel bevestigen.

Op de boekenbeurs stelde Peter Dombret zijn boek 'Peter Positief' voor op de boekenbeurs. De Hiv Vereniging België vzw verzorgde graag het voorwoord en de bijlagen over hiv en leven met hiv. Proficiat Peter!

Boekgegevens

isbn: 9789462670488 · 2015 · paperback (12,5 x 20 cm) - 226p. · prijs: € 22.50

1375

 

1376

 

1377

 

Reacties van enkele lezers

 

“Een eerlijk relaas over homo zijn, liefde in tijden van hiv, de uitdagingen van seropositief zijn, en nooit opgeven. Zeer verhelderend voor mij. Het relaas van een mens van vlees en bloed achter de statistieken en de wetenschap. Een inspirerend levensverhaal van een geboren optimist die blijft dromen.”

 

– professor Marie Laga, Instituut voor Tropische Geneeskunde

 

“Kruip in z’n vel, stap in z’n schoenen, en ervaar op intieme manier het levensavontuur van Peter, die eerst zijn identiteit als homofiel ontdekt en verkent, en dan op zoek gaat naar de ware liefde. Hoewel dat pad gekruist wordt door obstakels, waaronder hiv+ diagnose, is Peter Positief een inspirerend testament van – en een ode aan- een positieve levensingesteldheid en wilskracht.”

 

– Koen Van Rompay, D.V.M., Ph. D., hiv/aids-onderzoeker aan de California National Primate Research Center

 

“Peter Positief leest als een vrolijke vrijmoedige film. Het vertelt het inspirerende levensverhaal van iemand die nieuwsgierig en met volle teugen leeft en alles uit het leven wil halen".

 

– Erika Vlieghe, Instituut Tropische Geneeskunde, hoofd Tropische Ziekten in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en Nationeel Ebola Coördinator FOD Volksgezondheid

 

“Peters levensrelaas getuigt van een ongelooflijk optimistische ingesteldheid, ook nadat hij vernam dat hij hiv heeft. In de jaren 1980 waren hiv en aids heel erg zichtbaar in het homomilieu. Mettertijd maakten allerlei behandelingen het gelukkig mogelijk om het aids stadium te voorkomen en een soortgelijke levensverwachting te hebben als iemand zonder hiv. Een minder gunstig neveneffect was dat hiv in de taboesfeer terechtkwam, waardoor mensen er niet meer over praten. Met deze sterke getuigenis doorbreekt Peter dat stilzwijgen, inspireert hij anderen om zijn voorbeeld te volgen en elkaar te steunen. Een begripvolle omgeving maakt zo’n tweede coming-out immers veel makkelijker.”

 

– Yves Aerts, Coördinator van de Vlaamse holebi- en transgenderkoepel çavaria

 

“Een positief doordrongen verhaal van een persoon met hiv die het leven bewandelt met een grote persoonlijke ambitie. Peter struikelt niet over de obstakels die een realistisch leven met hiv biedt. Noch de diagnose hiv positief, temperen zijn optimisme en doorzetting. Integendeel Peter lééft zijn leven mét hiv zonder taboe en stigma. Een levensvisie die bewijst dat normaliseren van hiv moet kunnen en persoon per persoon, door één man per keer zal gebeuren. Want één man kan wel dégelijk een verschil maken.”

 

– Frankie Devuyst, Stichter en Voorzitter Raad van Bestuur Hiv Vereniging België.

 

Het boek is reeds verkrijgbaar in de boekhandels in België en Nederland

Veel leesplezier!

De campagne 'Hiv uit de kast' van Hello Gorgeous NL is gestart. 

De campagne om hiv zichtbaar te maken voor het grote publiek door mensen met hiv die er open over zijn is losgebarsten met het online gaan van hivuitdekast.nl. Je kunt hier meer vinden over het leven met hiv anno nu, door de verhalen van rolmodellen Anne, Eliane, Jeffrey, Ronald en Kenny. Ze hebben elk een tweegesprek met een dierbare uit hun omgeving. En ook zijn er filmpjes te van te zien. 

Op hivuitdekast.nl kun je verder antwoord krijgen op de meest basale vragen over hiv anno nu en tips & tricks lezen over het open zijn over hiv naar je omgeving en hoe je kunt reageren als iemand je vertelt dat hij of zij hiv heeft. 

Ook is er een pagina op Facebook: facebook.com/hivuitdekast.

Het online gaan van hivuitdekast.nl is slechts het begin. Over een aantal weken worden de posters onthuld die van 23 november – 6 december in de vier grote steden komt te hangen.

Ook verschijnt er een speciale editie van hello gorgeous, het enige magazine over hiv in Nederland, dat helemaal in het teken zal staan van de campagne.

Bron: Hello Gorgeous NL

1371

 

 

1369

 

1368

 

1367

 

1366

1354

‘Een eerlijk relaas over homo zijn, liefde in tijden van hiv, de uitdagingen van seropositief zijn, en nooit opgeven.’

professor Marie Laga, Instituut voor Tropische Geneeskunde

Natuurlijk, de wereld is aan de optimisten. Maar wat doe je wanneer je dokter je op een dag meedeelt: ‘Uw bloedresultaten wijzen uit dat u seropositief bent’? Het is augustus 1995 en Peter Dombret, op dat moment net 28 jaar, voelt de hemel op zijn hoofd vallen. In die periode staat de diagnose nog bijna gelijk aan een doodvonnis. Dat zijn toenmalige vriend en grote liefde Tom al langer seropositief is, daarvan op de hoogte is, en hem al dan niet bewust besmet heeft, maakt het drama nog groter. Maar wonderlijk genoeg krabbelt Peter overeind. Eerst aarzelend maar daarna steeds vastberadener. Al snel licht hij zijn ouders in, zijn vrienden volgen. ‘Twee tot drie jaar na mijn besmetting lukt het mij om de ziekte een goede plaats te geven’, vertelt hij. ‘Mijn motto is: “Ik ben seropositief, maar laat die “sero” maar vallen.”’ En zo vervelt Peter Dombret tot Peter Positief. Dit boek is zijn verhaal en het klinkt als een lied van hoop en optimisme.

Auteur

Peter Dombret kwam ruim 25 jaar geleden uit de kast als homo. 20 jaar geleden werd hij besmet met hiv. Peter Positief is zijn debuut als schrijver.

Boekgegevens

isbn: 9789462670488 · 2015 · paperback (12,5 x 20 cm) - 226p. · prijs: € 22.50

De Hiv Vereniging België vzw verzorgde het voorwoord en de informatieve paginas.

Per verkocht exemplaar van dit boek gaat er 1 euro naar de Hiv Vereniging België.

Inleiding

http://epo.be/fragmenten/9789462670488-B-inleiding.pdf