Home | Informatie | Algemene informatie

Wanneer je de diagnose hiv-positief krijgt bij de huisarts zul je worden verwezen naar een ARC ( een Aids Referentie Centrum ). Elke 3 maanden zal je hiv-internist je bloed controleren.

Wanneer je afweer onder een bepaald peil is gekomen zal de arts je voorstellen om met hiv-medicatie te starten teneinde de progressie naar aids af te remmen.

Wanneer je geïnfecteerd bent met het hivvirus begint je lichaam antistoffen aan te maken die de indringer aanvalt. Je kunt dit vergelijken met een infectie met het griepvirus. Ook hier maakt je lichaam antistoffen aan om de indringer aan te vallen. Anders dan bij het griepvirus waar de antistoffen uiteindelijk het griepvirus overwinnen lukt dit bij een infectie met hiv niet. Het hivvirus is veel sterker dan eender welk virus en zal uiteindelijk de bovenhand halen. Het virus zal uiteindelijk het afweersysteem afbreken met als gevolg dat je allerlei infecties krijgt dewelke een persoon met een gezond immuunsysteem niet krijgen. Op dat moment spreekt men van aids.

De diagnosestelling 'aids' zal steeds door een hiv-internist worden gesteld bij optreden van bepaalde infecties van de longen, darmen, hersenen, of bij het optreden van bepaalde types kanker en tumoren.   

Ook wanneer je een late diagnose krijgt, een diagnose waarbij je reeds dermate ver gevorderd bent dat de ziekte aids zich reeds heeft ontwikkeld zal de arts de aidsremmende therapie opstarten.

Bij de meeste patiënten is het ook in die fase mogelijk de afweer opnieuw gedeeltelijk te herstellen zodat je uit de kritieke fase komt. Je kunt dan van aids terug naar het minder kritieke hiv stadium gaan. Aids is dus in de meeste gevallen niet onomkeerbaar.  

Zonder medisch ingrijpen zal bijna iedereen die geinfecteerd is met hiv uiteindelijk aids ontwikkelen en sterven aan wat men de gevolgen van aids noemt. Aids is dus nog steeds een dodelijke ziekte.

Met de huidige hiv-medicatie is het voor de meeste patiënten mogelijk de progressie van hiv naar aids voor lange tijd af te remmen. Theoretisch is het dus perfect mogelijk dat iemand niet meer hoeft te overlijden aan de gevolgen van aids. Cruciaal in heel dit verhaal is de strikte inname van het door een hiv-internist opgestelde mediactieschema en een levenslange medische opvolging.

Kop op dus, er is wel degelijk een leven na een hiv-infectie !