Home | De Vereniging | Strategisch Meerjarenplan

Respect voor mensen die hetzelfde denken is simpel.  Respect voor mensen met heel andere opvattingen is levenskunst.  Zeker wanneer het gaat over zaken die je diep raken.

De HIV Vereniging is een patientenvereniging die onderling respect voor verschillende opvattingen en soms botsende culturen en levensstijlen van groot belang vindt.  We zullen ons inzetten voor een loyale en solidaire samenwerking met andere verenigingen die zich inzetten voor de belangen van migranten in het algemeen.

Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen zichzelf erg moeilijk organiseren, terwijl de onverschilligheid van politici over hun lot schrijnend is.  Zolang deze mensen zich niet kunnen organiseren zal de vereniging de belangen van deze mensen met hiv behartigen.  Daartoe zullen we samenwerkingsrelaties aangaan met andere mensenrechtenorganisaties om hun strijd op de politieke agenda te krijgen.

De HIV Vereniging wil een stevige positie uitbouwen als gesprekspartner bij hiv-gerelateerde onderwerpen.  Die positie willen we ondermeer inzetten om (hiv-)migrantenorgansiaties mee aan tafel te krijgen als zij een belang zien bij het onderwerp.  Tevens willen we een nationale agenda organiseren voor de belangenbehartiging van personen met hiv.

De HIV Vereniging zal lokale, kleinschalige en/of beginnende organisaties ondersteunen. Alhoewel deze kleinschalige projecten zich in de eerste plaats inzetten voor hun lokaal werk kan een samenwerking leiden tot een gezamenlijke en steviger lobby.