Home | De Vereniging | Strategisch Meerjarenplan

 

De HIV Vereniging is van mening dat beide partners een gezamenlijke en ondeelbare verantwoordelijkheid hebben voor de keuzes binnen hun seksualiteitsbeleving.

Als mensen lekker in hun vel zitten, goed geinformeerd zijn, hun omgeving ervaren als solidiar en zichzelf kunnen zijn, dan zijn ze beter in staat om hun eigen gezondheid te bevorderen, ook hun sexuele gezondheid. Dan kunnen ze ook betere keuzes maken voor (sexueel) gedrag waar ze volop achter staan. Daarom is voor de HIV Vereniging België de bevordering van seksuele gezondheid van primordiaal belang en direct verbonden met de belangenbehartiging en de informatievoorziening.

Goed geïnformeerde patiënten zijn beter in staat om de voor hen juiste keuzes te maken. Op medisch gebied, in hun persoonlijk leven en in hun sexuele beleving. Ook dat is een onderdeel van 'kwaliteit van leven met hiv'.

  • Met betrekking tot hiv preventie in relatie tot mensen met hiv wil de vereniging een prioriteit stellen en daarvan duidelijkheid creëeren over de vraag door welke groep nu de meeste hiv-infecties worden overgedragen. Door mensen die weten dat ze hiv-positief zijn en onder controle en/of behandeling zijn, of door mensen die net hiv hebben opgelopen, een torenhoge virale lading hebben maar per definitie nog niet weten dat ze hiv-positief zijn. Het antwoord op deze vraag zal niet alleen de preventie nieuwe opportuniteiten stellen maar zal de stigmatisering van hiv-positieven als aanstekers van de epidemie voorgoed de kop indrukken.
  • Hiv preventie rechtstreeks gericht op mensen die leven met hiv kan niet los worden gezien van hun algehele sexuele gezondheid en van hun maatschappelijke positie. De hiv vereniging wil de mensen met hiv actief betrekken bij de ontwikkeling en de uitvoering van deze preventie-activiteiten. Dit is een voorwaarde voor het succes ervan.
  • De wijze waarop mensen met hiv met sexualiteit omgaan is zeer verschillend en is bij velen ook constant in ontwikkeling en deze seksualiteitsbeleving wordt zeker niet altijd bepaald door hun serostatus.
  • De één zweert bij consequent condoomgebruik om zichzelf en anderen te beschermen. Een ander vind dat de ander zich maar moet beschermen. Nog anderen (zowel hiv-positief als hiv-negatief) zijn bereid risico's te nemen en willen daarom weten welke andere maatregelen ze kunnen nemen om het risico te beperken in de wetenschap dat enkel condooms een 100% bescherming bieden. Als HIV Vereniging moeten we in staat zijn onze leden en hun partners correcte informatie te geven zoniet vervallen ze op geruchten, halve waarheden, ... Daarvoor willen we in samenwerking met de artsen en wetenschappers aandringen op onderzoek naar de effectiviteit en de praktijk van andere risicoreductiestrategieën, andere dan condoomgebruik. Naar anolgie van de brochure 'how to have sex in an epidemie' van Michael Callen en Berkowitch in de jaren '80 moeten we een nieuwe brochure maken die door een brede meerderheid (liefst alle spelers) wordt gedragen. Daarvoor is in België een nauwe samenwerking met de overkoepelende holebibeweging(en) van uiterst belang.
  • De kloof tussen preventie en praktijk moet worden gedicht. Terwijl preventie alleen inzet op condoomgebruik, wil een groeiende groep mensen met hiv weten wat de mogelijkheden zijn en de risico's zijn van andere risicoreductiestrategieën.
  • De HIV vereniging zal steeds een actief testbeleid verdedigen.  Als iemand risico heeft gelopen heeft deze persoon er alle belang bij op tijd te weten of hij/zij hiv-positief is. Men kan zich beter voorbereiden op behandeling en meestal slaat de behandeling ook beter aan. Mensen die op de hoogte zijn van hun hiv infectie vrijen over het algemeen ook veiliger en mensen die behandeld worden voor hun hiv zijn over het algemeen minder infectueus.
  • De Hiv Vereniging wil dat PEP bekender wordt en makkelijker verkrijgbaar, ook in het weekend en in alle ziekenhuizen.

Een goede sexuele gezondheid is de beste uitgangspositie om verantwoorde keuzes te maken op het gebied van seksualiteit.  Wie denkt dat condoomgebruik het bewijs is dat het met iemands sexuele gezondheid dik in orde is, vergist zich!