Home | Informatie | Medische behandeling

Als je hiv hebt, zal een hiv-internist in een ziekenhuis je regelmatig controleren. De waarde van de afweer ( CD4-waarde ) en de hoeveelheid virus in je bloed (viral load) zijn bepalend in de beslissing om met behandeling te starten.

 

Hoeveelheid virus en afweer.

Hoe meer virus er in het bloed zit, des te sneller takelt de afweer af. De afweer wordt uitgedrukt in het aantal CD4-cellen per kubieke millimeter bloed. CD4-cellen spelen een belangrijke rol bij de menselijke afweer. Bij mensen zonder hiv kan de CD4-waarde variëren van 500 tot 1600. De hiv-behandeling wordt bij voorkeur gestart bij een CD4-waarde van 350. Met het oog op toekomstige gezondheid is het van belang om te starten op het moment dat hiv de afweer nog geen grote schade heeft berokkend. Een erg beschadigde afweer is moeilijker om weer op peil te krijgen. En er is in de toekomst een grotere kans op hart-en vaatziekten, ernstige nier- en leverschade en bepaalde kankers.

 

(Foto afweersysteem) (cd4 classificatie)

 

CD4-waarde hoger dan 350.

Als je CD4-waarde boven de 350 zit, kan worden gewacht met behandelen. Hoe vaak je bloed wordt gecontroleerd, hangt af van de hoogte van je CD4 waarde en de snelheid waarmee de waarde daalt. De trend van je CD4-waarde wordt bewaakt. Dit geldt ook voor de viral load waarde. Als je viral load waarde hard stijgt en je CD4-waarde is nog boven de 350, zal je regelmatig worden gecontroleerd.

 

CD4-waarde onder de 350.

Als je CD4-waarde onder de 350 ligt, wordt gestart met de behandeling. Mensen die ziekteverschijnselen hebben vanwege de lage afweer, krijgen ook medicatie om infecties te bestrijden. Alles is erop gericht om de afweer zo snel mogelijk op peil te krijgen. Een kleine toename van de CD4-waarde, kan al een groot effect hebben op de gezondheid.

 

Welke combinatie kiezen ?

De hiv-internist bepaalt welke combinatie van hiv-remmers wordt voorgeschreven. Als je niet geïnfecteerd bent met resistent virus, is er een ruime keuze uit diverse, effectieve combinaties. Het is mogelijk om een combinatie te kiezen die je één keer per dag hoeft te slikken. De arts let bij de keuze goed op de mogelijk bijwerkingen en het gemak waarmee je de pillen in kunt nemen. De combinatie moet goed bij jouw passen. Dat bevordert de therapietrouw (zie hieronder). Als je hiv wel resistent is voor één of meerdere remmers, zijn de keuzemogelijkheden (iets) meer beperkt. Als het virus resistent is voor (bijna) alle remmers, wordt zo mogelijk uitgeweken naar een combinatie waarvan het effect nog moet worden onderzocht.