Home | De Vereniging | Strategisch Meerjarenplan

Veel mensen zijn solidair met mensen met hiv. Toch komt het nog vaak voor dat mensen met hiv worden gestigmatiseerd of gediscrimineerd. Deze stigmatisering en discriminatie varieert van angst voor infectie (sexuele discriminatie) tot vooroordelen over mensen met hiv (dikwijls op de werkvloer). Ook in de huidige wetgeving en regelgeving worden mensen met hiv gestigmatiseerd (het niet kunnen aangaan van een lening en/of verzekering). Dit alles leid tot een sociaal isolement waardoor mensen met hiv besluiten om niet of heel beperkt met hun hiv naar buiten te treden.

We moeten er dus voor zorgen dat men een realistisch beeld krijgt van leven met hiv.  We moeten proberen de kloof tussen mensen die leven met hiv en anderen te dichten.

Hoe pakken we dit aan?

  • We willen mensen met hiv sterken in hun positie om keuzes te maken door hen onderlinge informatie en steun te bieden.
  • We willen ervoor zorgen dat seropositieven sterk(er) in hun schoenen staan wanneer ze te maken krijgen met negatieve reacties omwille van hiv. Door empowerment en een robuust zelfbewustzijn kunnen mensen met hiv zelf een grote bijdrage leveren aan het beeld dat anderen hebben over hiv in hun omgeving maar ook in de media.
  • Het leren omgaan met teleurstellende reacties; het heeft geen zin jezelf weg te cijferen in het contact met iemand die jou niet aanvaard zoals je bent.
  • De omgeving waarin mensen met hiv leven moet veranderen. Het feit dat er instanties en personen zijn, ook in België, die mensen met hiv blijven stigmatiseren heeft verregaande consequenties. De vereniging zal van antwoord dienen bij elke stigmatiserende opinie in de media.
  • We zullen ook de verdediging opnemen voor mensen met hiv in het debat daar waar de verantwoordelijkheid voor het veilig houden van sexuele reacties éénzijdig bij mensen met hiv wordt gelegd.
  • Stigmatisering van hiv-positieven komt ook voort uit de stigmatisering van groepen waar hiv relatief veel voorkomt : druggebruikers, homosexuelen, migranten. De ene stigmatisering hangt veel samen met de andere. Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat mensen met hiv ook binnen de genoemde groepen volop worden gestigmatiseerd. Ook daar willen we de verdediging van de mensen met hiv opnemen en hun integriteit beschermen.
  • We zullen voorlichtingscampagne en voorlichtingsactiviteiten stimuleren over hoe leven met hiv eruitziet.