Home | Informatie | Algemene informatie

Een hiv-infectie gaat meestal gepaard met griepachtige symptomen. Vermoeidheid, koorts, nachtzweten, droge hoest, kortademigheid,.... zijn de meest voorkomende klachten. De meeste patiënten vergelijken deze acute infectie met een aanhoudende griep, een griep die wat langer duurt, zeg maar.

Na deze infectieperiode gaat er een tijd voorbij waar je zonder klachten bent. Deze periode is bij iedereen anders. Bij sommige duiken reeds klachten op na één jaar, bij andere na 5 jaar, bij andere nog langer, zelfs na 10 jaar.

In deze tussenperiode daalt de afweer en duiken bepaalde ziekteverschijnselen op die duiden op een voortschrijdende hiv-infectie. Deze verschijnselen verschillen ook weer van persoon tot persoon.

Opgezette lymfeklieren, fors gewichtsverlies zonder duidelijke reden, aanhoudende diarree, nachtzweten,.....zijn de meest voorkomende klachten in deze periode.

Zonder medisch ingrijpen zal uiteindelijk iedereen die met hiv is geinfecteerd na verloop van tijd aids ontwikkelen.

Door het tijdig toedienen van aidsremmers kan aids bij de meesten voor lange tijd worden uitgesteld. Met de huidige inzichten gaat men ervan uit dat men ervoor kan zorgen dat iemand met hiv een bijna even lang leven is geboden dan iemand die seronegatief is.