Home

De Hiv Vereniging België vzw. wil streven naar een optimale kwaliteit van leven voor mensen met hiv en hun betrokkenen. De vereniging wil alle mensen met hiv vertegenwoordigen, ook mensen uit andere culturen, met respect voor hun eigen (hiv-)beleving en hun eigen behoeften.

Er zijn veel onderwerpen waarbij de belangen moeten worden behartigd, grote groepen mensen met hiv bevinden zich in een gemarginaliseerde positie. Stigmatisering en discriminatie is alomtegenwoordig, ook binnen de groepen waar hiv het meeste voorkomt.

Daarom is een krachtige, zelfstandig en uiterst kritische patiëntenvereniging meer dan noodzakelijk!

De Hiv Vereniging België vzw is er voor actieve belangenbehartiging, betrouwbare, actuele feitelijke informatie gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Weet je pas dat je hiv-positief bent dan is de gids positief jouw informatiebron over alles wat op je af komt.

Download de brochure (groot bestand)

431

Oproep aan alle beleidsinstanties die hiv op de agenda meenemen !

Hiv Vereniging België vzw roept alle instanties op de juiste voorlichting te geven gebaseerd op feitelijke waarheden. De Hiv Vereniging België vzw vraagt uitdrukkelijk dat de juiste info over hiv & aids wordt gecommuniceerd. Het wordt hoog tijd dat de instanties die zich bezig houden met hiv nu ook eens het positieve verhaal gaan uitdragen.

<--break->

Voor het overgrote deel van de mensen met hiv speelt hiv een heel kleine rol in hun leven. Hiv heeft op relaties een steeds minder ingrijpend effect en de infectiositeit is zo ver teruggedrongen dat we daar niet meer hysterisch over hoeven te doen. Maar de buitenwereld weet dat nog niet ! En dat is precies de reden waarom zoveel mensen met hiv het des te lastiger hebben om met hun chronische aandoening te leven.

De instanties die zich bezighouden met hiv leggen onvoldoende de nadruk op het verantwoordelijk omgaan met het onderwerp hiv. Ook de homogemeenschap neemt onvoldoende verantwoordelijkheid in het omgaan met het onderwerp hiv. Als een chronische aandoening, laten we het namelijk geen ziekte noemen, heel veel voorkomt binnen jouw gemeenschap en als die aandoening overdraagbaar is via seks, dan ben je aan jezelf verplicht er genoeg van af te weten, zodat je de mensen die hiv hebben kunt ondersteunen, zodat je jezelf kunt beschermen, en zodat je bij je seksuele partnerkeuze niet hoeft te discrimineren. Maar die discriminatie is vandaag levensgroot omdat mensen er bijna niets van af weten. Voeg daarbij de media die dikwijls alleen de sensationele koppen overnemen en je voelt je als seropositieve al vlug hulpeloos roepen in de woestijn.

Het cliché van hiv bestaat nog steeds ; van de mensen die dood gaan, de Benetton reclame, de film Philadelphia,...... Geen wonder dat mensen hun aandoening liever verzwijgen dan er openlijk voor uit te komen.

Voorlichting

De buitenwereld moet meer over hiv geïnformeerd worden. De voorlichting over hiv moet bij voorkeur worden gegeven door de mensen die baat hebben bij de verspreiding van de juiste info en dat zijn de mensen die leven met hiv ! Andere instanties hebben dikwijls een dubbele agenda, hebben meerdere visitekaartjes op zak.

Al die campagnes die telkens weer voor de verkeerde boodschap kiezen. De campagne ' Zou je nog seks met mij willen hebben als je wist dat ik hiv had ? ', is zo'n voorbeeld. Het is al lang bekend hoe goed de medicijnen zijn en hoe klein het risico op overdraagbaarheid inmiddels is. Die campagne doet gewoon niet wat het moet doen, namelijk voorlichten, feitelijke informatie geven.

De instanties die met hiv te maken hebben negeren gemakkelijkheidshalve hun wetenschappelijkheid om alarmerende persberichten de wereld in te sturen over de ongelooflijke toename van hiv onder de homo's.

We moeten objectieve, eerlijke informatie geven waar mensen ook echt wat aan hebben. Het grote probleem met de bestaande preventie is dat vooral de jongere homo's niets weten over hiv. Ze weten dat het bestaat, maar feitenkennis – de informatie over wat wel en niet riskant is – hebben ze niet. Daardoor zitten ze qua seks maar wat aan te klooien. Hoe krijgen we het toch voor elkaar dat zo weinig mensen feitelijke kennis over hiv bezitten ?

De leidraad van de meeste jongens is ; als ik maar geen seks heb met hiv-positieve mannen dan loop ik geen risico om zelf hiv op te lopen. En, dat is het resultaat van de voorlichting die er is !

Het is de blinde paniek van ; hiv bestaat, ik weet er eigenlijk helemaal niets van af, dus kan ik maar beter geen seks hebben met mensen met hiv. Die jongens weten niet hoe geweldig de hiv-medicatie werkt. Ze weten dat een condoom je beschermt tegen hiv, maar dat vertaalt zich niet door naar ; ik kan seks hebben met iemand die hiv heeft, als ik maar een condoom gebruik.

Preventie-industrie

Het wrange is dat juist op basis van dat achterhaalde dramatische beeld over hiv de preventie-industrie haar subsidies telkens weer binnenhaalt.

De Hiv Vereniging België vzw wil dat de bevolking, en de homo's in het bijzonder, feitelijke informatie krijgen en geen moraliserende boodschappen die voor hen al een keuze maken.

'Ik vrij veilig of ik vrij niet' ; dat is geen voorlichting, dat is propaganda, daar zit geen wetenschappelijke, harde informatie achter waar mensen echt wat aan hebben. Wetenschappelijke informatie is de duidelijkste richtlijn die je kunt krijgen. In dat opzicht laten veel instanties het afweten, met als gevolg dat te veel homo's niet weten wat ze wel en niet kunnen doen.

De werkelijkheid heeft de boodschap van de instanties inmiddels ingehaald en ik ben benieuwd welke stappen de preventie-industrie gaat nemen om de homoseksuele gemeenschap stelselmatig van het nieuws op de hoogte te stellen.

Devuyst Frankie

Voorzitter Hiv Vereniging België vzw

<--break->