Home | Informatie | Maatschappelijke gevolgen

Je zult ongetwijfeld mensen die je dierbaar zijn, willen vertellen over je hiv-infectie. Het is belangrijk om steun te krijgen. In geen enkel geval ben je verplicht om over je hiv-status te vertellen. In de dagelijkse omgang lopen mensen in je omgeving geen risico om hiv op te lopen.

De keuze om het te vertellen ligt altijd bij jezelf.

Je zult zelf moeten overwegen in hoeverre je het belangrijk vindt om anderen in je omgeving te informeren. Hou er rekening mee dat niet alle mensen meelevend reageren. Alle mensen met hiv krijgen zonder uitzondering te maken met negatieve reacties. Denk bijvoorbeeld aan boosheid, afwijzing, discriminatie, ...

Besef dat veel nare reacties voortkomen uit onwetendheid en onterechte angsten over hiv. Omdat mensen in het dagelijks leven amper worden geconfronteerd met hiv, hebben ze bijvoorbeeld vaak irreële angsten over het besmettingsrisico. Het kan helpen als je ze wijst op informatie over hiv.