Home | Informatie | Algemene informatie

Aids is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door een besmetting met het hiv virus. Het is met andere woorden een besmetting met het hiv virus die aids kan veroorzaken. Aids staat voor Acquired Immune Deficiëncy Syndrome, ofwel Verworven Immuun Deficiëntie Syndroom.

Het duurt meestal verschillende jaren voor iemand die besmet is met het hiv virus de ziekte aids ontwikkelt. Bijna iedereen die besmet is met het hivvirus zal op termijn aids ontwikkelen. Door de behandeling met anti retrovirale medicatie kan de ziekte aids voor lange tijd worden uitgesteld. Volgens de huidige inzichten kan de ziekte aids tientallen jaren worden uitgesteld.

Een seropositief persoon krijgt de diagnose 'aids' wanneer de afweer een bepaald kritiek punt heeft bereikt (CD4 cellen beneden de 200) en/of wanneer men bepaalde ziektes ontwikkelt die als aids-gerelateerd kunnen worden beschouwd.