Home | Informatie | Algemene informatie

Hiv is de naam van het virus waarmee iemand besmet is wanneer die positief test op een hivtest.

Hiv staat voor Humaan Immunodeficiency Virus. In de volksmond spreekt men ook wel eens van het hivvirus of het aidsvirus. Hivvirus en aidsvirus zijn twee benamingen voor hetzelfde virus.

Wanneer je bent geinfecteerd met het hivvirus maakt je lichaam antistoffen aan om je tegen het hivvirus te beschermen. (je kunt dit vergelijken met iemand die geïnfecteerd is met het griepvirus, ook dan maakt je lichaam antistoffen aan tegen het griepvirus)

Wanneer je op dat moment een hivtest doet bij de huisarts zal je positief testen op hiv, dan ben je seropositief. Je bent dan geïnfecteerd met het hivvirus.

De infectie met het hivvirus ervaart elke persoon op een andere manier. Meestal gaat een infectie met het hivvirus gepaard met de symptomen van een stevige griep. Sommige personen merken helemaal niets, andere hebben dan weer ernstiger klachten.

Deze acute infectie met het hivvirus wordt seroconversie genoemd. Meestal verdwijnen de symptomen na enkele weken, sommige mensen hebben ernstiger problemen en nog andere dienen opgenomen te worden in het ziekenhuis naar aanleiding van een acute infectie met het hivvirus.

Na deze seroconversie herstel je meestal en duurt het een hele tijd voor andere ziektesymptomen optreden. Dus, als je seropositief bent, hoef je niet ziek te zijn. Bij sommige mensen krijg je na enkele jaren klachten. Bij sommige mensen kan het wel tien jaar duren voor ze ernstige klachten krijgen.

Het hivvirus breekt geleidelijk het afweersysteem af. Het lichaam wordt daardoor vatbaar voor allerlei infecties. Op termijn kan het lichaam zich niet goed meer wapenen tegen diverse infecties.

Het afweersysteem zal uiteindelijk niet meer in staat zijn je lichaam te beschermen tegen allerlei infecties.

Pas als het lichaam zéér ernstig is aangetast door het hivvirus en/of wanneer zich bepaalde verschijnselen voordoen, kan een arts vaststellen dat je aids hebt.